Optagelsesprøve på Morsø Gymnasium

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelserOptagelsesprøven er en centralt stillet skriftlig prøve af 4 timers varighedi fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi.Der afholdes tre optagelsesprøver i 2020. Hvis en ansøger ikke består en optagelsesprøve, kan de efterfølgende prøvedatoer bruges til at aflægge optagelsesprøven igen. Dog kan man kun aflægge prøve to gange i et optagelsesår.
  1. prøveforekomst onsdag den 29. april kl. 10-14:
Denne prøve er kun for ansøgere, der med sikkerhed skal aflægge optagelsesprøve. Dette omfatter bl.a. ansøgere fra prøvefrie skoler, ansøgere fra efterskoler, der går på en alternativ 9. eller 10. årgang, hvor der ikke aflægges prøve, ansøgere der ikke har 2. fremmedsprog fra folkeskolen, og ansøgere, der har ansøgt for sent - dvs. efter den 1. marts.1 2. prøveforekomst ml. 19. og 29. juni (fastsættes lokalt):Denne prøve er fortrinsvis et tilbud til de elever, der primo juni ikke er vurderet uddannelsesparate, og til de elever, der kunne have aflagt prøven den 29. april. 3. prøveforekomst tirsdag den 4. august:Denne prøve er fortrinsvis en sygeprøve. SamtalenEfter at resultatet af optagelsesprøven foreligger, indkaldes ansøgeren til en optagelsessamtale.