Optagelsesprøve på Morsø Gymnasium

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelserOptagelsesprøven er en centralt stillet skriftlig prøve af 4 timers varighedi fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi.Der afholdes fire optagelsesprøver i 2022. Hvis en ansøger ikke består en optagelsesprøve, kan de efterfølgende prøvedatoer bruges til at aflægge optagelsesprøven igen. Dog kan man kun aflægge prøve to gange i et optagelsesår.
  1. prøveforekomst onsdag den 27. april kl. 10-14:
Denne prøve er for ansøgere, der med sikkerhed skal aflægge optagelsesprøve, bl.a. ansøgere fra prøvefrie skoler, ansøgere fra efterskoler, der går på en alternativ 9. eller 10. årgang, hvor der ikke aflægges prøve, ansøgere der ikke har 2. fremmedsprog fra folkeskolen, og ansøgere, der har ansøgt for sent - dvs. efter den 1. marts. 2. prøveforekomst fredag den 10. juniDenne prøve er for ansøgere, der ikke er blev erklæret uddannelsesparate til den endelige parathedsvurdering i starten af juni. 3. prøveforekomst  ?Denne prøve er primært for de elever, der ikke består folkeskolens afgangseksamen i år. 4. prøveforekomst ?Denne prøve er primært en sygeprøve. SamtalenEfter at resultatet af optagelsesprøven foreligger, indkaldes ansøgeren til en optagelsessamtale.