height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183264189711933&ev=PageView&noscript=1" /

Elevråd

Elevrådet er talerøret mellem eleverne og ledelsen

Gymnasiets elevråd er medlem af DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning), og deltagelse i sammenslutningens møder giver os mulighed for at opnå indflydelse på landsplan.

Elevrådet er talerøret mellem eleverne og ledelsen, så det er os, eleverne går til, hvis der er idéer til ændringer eller nye tiltag.  På Morsø Gymnasium er der ikke særlig langt fra tanke til handling, så dine forslag vil blive hørt.

Der er elevrådsmøder én gang ugentligt, og de er åbne for alle. Kort efter skoleårets start kommer elevrådsrepræsentanter ud i jeres klasser og fortæller meget mere om elevrådets opgaver, og derefter vælges to repræsentanter. Så overvej, om du ikke skal være den kommende elevrådsrepræsentant og engagere dig i en masse spændende projekter på gymnasiet.

Scroll to Top