height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183264189711933&ev=PageView&noscript=1" /

Skolens historie

Skolens historie

Sådan startede det hele

Thisted Amt nedsatte i 1936 et udvalg, der skulle beslutte, hvor et statsgymnasium skulle placeres i amtet. Byrådene i Nykøbing og Thisted kunne ikke blive enige om, hvor det skulle være, og hele udvalgsarbejdet gik faktisk i stå.

Så endelig i 1939 skete der noget. En gruppe af borgere i Nykøbing udsendte en opfordring om dannelse af en gymnasieforening, der skulle prøve at skaffe midler til oprettelsen af et kommunalt gymnasium i Nykøbing. Foreningen fik stor tilslutning, og først nu kunne et egentligt arbejde med oprettelse af et gymnasium på Mors starte.

De første år

M.C. Holms skole blev renoveret og ombygget til gymnasium med en ekstra etage. Folkeskolen og gymnasiet blev adskilt fra 1945 p.g.a. pladsproblemer.

Den første skoledag var en stor dag – den 12. 8. 1941.

Samme dag skriver Thisted Amts Avis:
“Gymnasiet i Nykøbing er foreløbig blevet en fiasko, og det ændres næppe.”
Avisen begrunder kritikken med det lille antal elever.
4 elever fra Thy
0 elever fra Salling
8 elever fra Mors.

Første år syntes Morsø Gymnasium ikke særligt populært for øens unge mennesker. 1943 blev det imidlertid meget bedre m.h.t. elevantal – også fra Salling og Thy.

70’erne og 80’erne

Det gamle gymnasium gav efterhånden pladsproblemer, og sidst i 1970’erne begyndte man for alvor at spekulere i nybyggeri.
I 1980 blev der givet grønt lys til opførelsen af et nyt gymnasium.
Den 9.8.1982 kunne de nye, smukke og funktionelle bygninger tages i brug.

Årsskrifter gennem tiden

Efter hver årgang skrives der et årsskrift, der ser tilbage på det år, der er gået. Årsskrifterne har været udgivet siden 1942 med en pause fra 2002 til 2010.

 • Årsskrift 1942
 • Årsskrift xxxx/xxxx
 • Årsskrift xxxx/xxxx
 • Årsskrift xxxx/xxxx
 • Årsskrift xxxx/xxxx
 • Årsskrift xxxx/xxxx
 • Årsskrift xxxx/xxxx
 • Årsskrift xxxx/xxxx
 • Årsskrift xxxx/xxxx
 • Årsskrift xxxx/xxxx
 • Årsskrift 1943
 • Årsskrift xxxx/xxxx
 • Årsskrift xxxx/xxxx
 • Årsskrift xxxx/xxxx
 • Årsskrift xxxx/xxxx
 • Årsskrift xxxx/xxxx
 • Årsskrift xxxx/xxxx
 • Årsskrift xxxx/xxxx
 • Årsskrift xxxx/xxxx
 • Årsskrift xxxx/xxxx
 • Årsskrift 1944
 • Årsskrift xxxx/xxxx
 • Årsskrift xxxx/xxxx
 • Årsskrift xxxx/xxxx
 • Årsskrift xxxx/xxxx
 • Årsskrift xxxx/xxxx
 • Årsskrift xxxx/xxxx
 • Årsskrift xxxx/xxxx
 • Årsskrift xxxx/xxxx
 • Årsskrift xxxx/xxxx
Scroll to Top