Information til forældre der har elever i 1.g

Morsø Gymnasium vil gerne invitere jer og jeres søn/datter til en aften om skolestarten, grundforløbet og valg af studieretning

Tirsdag den 7. september kl. 19.30

Programmet for aftenen:

Kl. 19:30:     Fællesdel i teatersalen:

  • Rektor byder velkommen og informerer om skolen og grundforløbet.
  • Vicerektor orienterer om de enkelte studieretninger
  • Centerleder Gitte Dybdal fra Studievalg Danmark orienterer om valg af studieretning i forhold til adgangskrav på videregående uddannelser.

Derefter er der et musikalsk indslag v. skolens musikelever.

Kl. 20:30:    Kaffe/te og kage i kantinen og mulighed for individuelle samtaler og uddybning af de enkelte studieretninger med studievejledere, lærere og elever. Hver studieretning er repræsenteret ved en stand.

 

Frist for valg af studieretning

Senest den 26. september skal eleverne afgive deres valg af studieretning. På skolens hjemmeside kan I læse nærmere om de enkelte studieretninger: https://morsoegym.dk/undervisning-2/studieretninger-og-fag/

De nye studieretningsklasser begynder mandag den 25. oktober. Onsdag den 27. oktober skal de nye klasser på klassedag til Thy Race, så de lærer hinanden godt at kende.

Tilmelding skal ske via klassekoordinatoren eller på kontoret senest onsdag den 1. september i hultimen.

Denne invitation er også sendt til e-boks. Her kan I finde tilmeldingsblanketten.

 

Vi glæder os til at se jer.