Nyt fra 1.gDe nye studieretningsklasser er kommet godt fra start med en coronavenlig klassedag med forskellige sociale ryste sammen-aktiviteter. Vi gør meget for at eleverne skal trives i de nye klasser trods corona-restriktioner. Der har været juleklippedag klassevis med forskellige konkurrencer, og sidste dag før jul bliver også under hyggelige former. Video fra juleklippedagen – klik her.

Klassedag den 28. oktober 2020

1sn

Eleverne i 1sn havde en dejlig klassedag i begyndelsen af november. I fællesskab fik elever og lærerteamet tilrettelagt dagen med forskellige aktiviteter og indslag om formiddagen, bl.a. høvdingebold i hallen, musikquiz, Kahoot med billeder af eleverne som babyer og brætspil. Sidst på formiddagen cyklede eleverne på golfbanen, hvor de spillede par-3-banen efter en fælles frokost i klubhuset.

1se

1se elevernes første ryste sammen aktivitet var at planlægge deres egen klassedag. Efter fælles morgenmad stod den på Kahoot hvor eleverne lærte en masse om deres nye klassekammerater. F.eks. skulle der gættes på navne af kæledyr, om der var sket en forbrydelse foran en elevs hus og hvor Mathias bor henne. Derefter blev hallen indtaget med tysk høvdingebold, volley og den store TikTok konkurrence. Skolens kantine opfyldte klassens drøm om pizza til frokost og dagen blev rundet af med en biograftur i form af filmvisning i teatersalen. Der herskede enighed om at det var en dejlig dag i godt selskab.

1dm

Det er en fast tradition, at dramatik- og musikeleverne fra de ældre årgange tage godt imod den nye 1dm-klasse. Sådan har det været i mere end 20 år. Det nye er, at vi skal holde en vis afstand, men det gør ikke aftenen mindre (u)hyggelig: når bare der er lydeffekter og citronhalvmåne nok, så glider de nye ind i flokken.

1b

Mangler tekst her….

Valgfagsorientering

Der har været valgfagsorientering i klasserne om valgfag i 2. og 3.g. Studieretningerne har forskellige bindinger i afhængig af studieretning, hvilket fremgår af hjemmesiden: https://morsoegym.dk/undervisning-2/studieretninger-og-fag/

Den 14.  januar er der valgfagsmarked i hultimen, hvor eleverne har mulighed for at gå rundt og høre om de enkelte fag. Deadline for valget er den 18. januar.

Karakterer

De første standpunktskarakterer bliver givet i februar og kun i 2. fremmedsprog (tysk, fransk eller spansk) og fag som afsluttes i 1.g (C-fag). I den forbindelse afholder faglæreren samtaler med eleverne om deres faglige udvikling. Desuden er der mulighed for at aftale en forældresamtale med faglærere via skolens kontor. I fortsætterfagene gives den første standpunktskarakter umiddelbart inden sommerferien.